asdasdasdas asdassadasd1988 yılında Denizli'de Lise eğitimimi tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne (ingilizce) girdim. Henüz Tıp fakültesi’nde öğrenci iken Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Nöroloji’de DENVER Gelişimsel Tarama Testi’nin Türkiye popülasyonuna adaptasyonu çalışmasında yer aldım. Tıp Fakültesi sonrası Fizyoloji AnaBilim Dalında Fizyoloji uzmanlığımı aldım. Kadın adet döngüsü üzerinde çeşitli çalışmalarda bulundum. 2002 yılında 28. Ulusal Fizyolojik Bilimler Kongre komitesi jüriliğinde Genç Araştırmacılar Üçüncülük Ödülü aldım. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde ihtisasımı tamamladım. İlgi alanlarım arasında Epidural anestezi (Ağrısız) ile Doğum, Sezaryen sonrası normal vajinal doğum, Yüksek Riskli Gebelik takibi, Perinatoloji, Fetal Kalp (Ekokardiografi), İnfertilite (Kısırlık) cerrahisi, In-vitro fertilizasyon tedavisi (tüp bebek) ve minimal invazif cerrahi (Laparoskopik ve Histeroskopik cerrahi) gelmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı zorunlu hizmetimi Ankara Çubuk Devlet Hastanesinde yaptıktan sonra yaklaşık 5 yıl özel hastanelerde çalıştım. Halen özel muayenehanede hizmet vermekteyim. Yurtiçi ve Yurtdışı çeşitli yayınlarım mevcut olup, İngilizce (iyi), İspanyolca (orta) ve Rusça (Başlangıç) bilmekteyim.

Kordonun Geç Klemplenmesi (Kesilmesi): Faydaları ve Riskleri nelerdir?

Op.Dr.Nezih DURMAZLAR

17-08-2017

Kordonun Geç Klemplenmesi (Kesilmesi): Faydaları ve Riskleri nelerdir?

Kordonun Geç Klemplenmesi (Kesilmesi): Faydaları ve Riskleri nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü’nün Umblikal Kordun gerekenden önce klemplenmemesi (kesilmemesi) şeklinde açıklamasından sonra, günümüzde birçok anne adayından kordonun hemen klemplenmemesi isteği artmıştır. Her ne kadar umblikal kordonun optimal klemplenme (kesilme) zamanı hakkında literatürde farklı görüşler bulunsa da, Dünya Sağlık Örgütü, Umblikal kordonun geç klemplenmesini (kesilmesini) tüm doğumlarda önermektedir. Ancak, asfikse doğumlar ve yenidoğan canlandırmasının ihtiyacı olan doğumlarda önerilmemektedir. Kordonun geç klemplenmesinin (kesilmesinin) yararları ve riskleri karşılaştırıldığında önerilmeli midir?

Umblikal Kordonun Geç Klemplenmesi (Kesilmesi) Nedir? Ne Anlama Gelmektedir?

Umblikal kordon, hemen bebeğin doğumundan sonra bebeği plasentadan ayırmak için kesilmektedir. Umblikal kordonun geç klemplenmesi (kesilmesi) genel olarak bebeğin doğumundan sonra 25 saniye ile 5 dakika arasında değişmektedir. Bu şekilde, bebeğin plasenta’sından bebeğe olan kan transferi devam etmekte, bebeğin kan hacmini artırmakta ve doğumdan sonra bebekte gelişebilecek anemi (kansızlık) oranını azaltmakta ve bebeğin demir depolarına pozitif katkıda bulunmaktadır.

Umblikal Kordonun Geç Klemplenmesi (Kesilmesi) Uygulanıyor mu?

Geç kordon klemplenmesi (kesilmesi) preterm doğumlarda (Erken Doğumlarda – 37 haftadan önce doğum yapanlarda) kullanılmaktadır. Çünkü erken doğan bebeklerde kordonun geç kesilmesi (klemplenmesi) ile bebeğin bundan fayda gördüğü bilimsel yazılarda gösterilmiştir. ACOG (Amerika Kadın Hst ve Doğum Birliği) preterm bebeklerde (erken doğum) geç kordon kesilmesinin uygulanmasını istemektedir. Ancak, zamanında doğum yapan bebeklere faydalı olduğu hakkında yeterli kanıt bulunmamaktadır. Önceleri, erken kordon klempleme (kesilme) doğumun hemen sonrasında, 10 – 30 saniye içinde yapılmaktaydı. Bu şekilde doğan bebeği kordonu kesildikten sonra hızlı bir şekilde çocuk doktoruna teslim etme olanağı yaratıyordu. Ancak, yapılan bilimsel araştırma sonuçları, kordonun geç kesilmesinin doğumlardan sonra faydalı olabileceği görüşünü belirtmekteler.

Kordonun Geç Kesilmesinin (Klemplenmesinin) Yararları Nelerdir?

Bazı bilimsel çalışmalarda, Kordonun geç klemplenmesinin hem preterm bebeklere hem de zamanında doğan bebeklere pozitif etkiler sağlayabileceği yönündedir. Bu pozitif etkiler; bebeğin plasentasından daha fazla kan bebeğe geçecek ve bebekte daha fazla kırmızı kan hücresi ve kan hacmi oluşturacaktır. Geç kordon kesmenin (klemplenmesinin) diğer bir faydası, bebeklik döneminde demir eksikliğine bağlı anemi (kansızlık) görülme riskini azaltacaktır. Bebeklik çağındaki demir, bebeğin beyin gelişminde önemli bir elementtir.

Kordonun Geç Klemplenmesi (Kesilmesi) Riskler Göz Önüne Alındığında Yapılmalı mıdır? Riskleri Nelerdir?

Kordonun geç klemplenmesinin (kesilmesinin) riskleri nelerdir?
Geç kordon kesilmesinin (klemplenmesinin) bebek açısından oluşturabileceği riskler; polisitemi (kırmızı kan hücrelerinde fazlalık), hiperbilirubinemi (sarılık), RDS – Respiratuar Distres (Solunum sıkıntısı) olabileceği düşünülmektedir.

Hiperbilirubinemi (Sarılık)

Sarılık, bebeğin kanında bilirubin düzeylerinin çok fazla artması durumlarında görülür. Bilirubin insan vücudundaki en önemli kaynaklarından bir tanesi olan kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile ortaya çıkmaktadır. Bebek anne karnındayken, bebeğin dolaşımından bilirubin plasentanın da yardımı ile anneye iletilmekte ve temizlenenebilmektedir. Doğumdan sonra bebeğin karaciğeri bilirubini temizlemek için bazı durumlarda yetersiz kalabilmektedir. Bu durumda vücutta artan bilirubin miktarı ile gözlerde ve deride artan bir sarımsı renk izlenmektedir. Bu durumda doğumdan sonra bebkelere tedavi amacı ile fototerapi uygulanmaktadır. Ancak, erken ve geç kordon klemplenen bebekler karşılaştırıldığında aralarında belirgin bir fark görülmediği belirtilmiştir.

Polisitemi (Kırmızı Kan Hücrelerinde Fazlalık)

Yenidoğan bebekte polisitemi nedir? Eğer bebeğin vücudunda dolaşan kırmızı kan hüclerinin sayısı normal değerlerin üstünde ise bu durum polisitemi olarak adlandırılmaktadır. Yenidoğan bebekte, solunum güçlüğü, artmış vizkosite ile birlikte kan dolaşım problemleri ve hiperbilirubinemiye neden olarak sarılığa ilerleyebilmektedir. Ancaki bir Cochrane meta-analizinde, geç kordon kesilmesinin (klemplenmesinin) polisitemiye neden olmayabileceği ve polisitemi ile kordonun geç kesilmesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir.

Respiratuar Distress (RDS) – Solunum Güçlüğü

Surfektan (Surfactant) bebeğin doğum sonrasında nefes alabilmesi için akciğerlerinin gelişmesi ve oksijen, karbondioksit transferi için açık olmasını sağlayan bir maddedir. Umblikal kordonun geç kesilmesinde ve akciğerlerdeki sıvının absorbsiyonunda gecikilmesinde, yenidoğan bebeğin solunum sıkıntısı yaşayabileceği düşünülmektedir. Bir Cochrane derlemesinde erken ve geç kordon kesilen ve solunum sıkıntısı oluşan bebekler karşılaştırılmış ve belirgin fark saptanmadığı belirtilmiştir. Ancak, eğer bir yenidoğan asfiksik veya bebekte solunum güçlüğü varsa, kordonun erken kesilmesi veya klemplenmesi uygun olabilir.

Umblikal Kordonun Geç Klemplenmesinin (Kesilmesinin) Annede Bir Risk Oluşturur mu?

Bu konuda değerlendirilmesi gereken başlık, postpartum kanama olacaktır. Postpartum kanama annenin doğum esnasında kaybettği kan miktarı normal olarak öngörülen miktarların üzerine çıktığı zaman söylenebilir. Ancak, yapılan araştrırmalarda erken ve geç klempleme (kesilme) ile yapılan doğumlarda kanama açısından fark gösteremedikleri ifade edilmiştir.

Sonuç Olarak; Bebeğimin Kordonu Geç Kesilmeli midir?

Sonuç olarak; yapılan çalışmalarda, umblikal kordonun geç kesilmesinin (klemplenmesinin) preterm doğumlarda (erken doğumlarda) yapılması için kuvvetli kanıtların olmasına karşın, zamanında doğum yapan bebeklerde gerekliliği hakkındaki kanıt düzeyleri bilimsel olarak kordonun geç kesilmesini önermemektedir. Bu nedenle, tüm doğumlarda kordonun geç kesilmesi rutin bir uygulama olarak önerilememektedir. Ancak, bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar arttıkça, doğum yapan tüm bebekler için de kordonun kesilme zamanlaması için daha kuvvetli kanıtlar oluşacaktır. JAMA Network’te yapılan bir bilimsel araştırmada erken ve geç umblikal kordon klempleme (kesilme) yapılan bebekler karşılaştırılmış ve geç kordon kesilen bebeklerin beyin gelişimlerinde daha iyi olduğu belirtilmektedir.

REFERANSLAR:
 • ACOG, American College of Obstetricians and Gynecologists. Delayed Umbilical Cord Clamping After Birth. Delayed umbilical cord clamping after birth. Committee Opinion No. 684. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2017;129:e5–10.
 • AAP News and Journals Gateway, Delayed Cord Clamping in Very Preterm Infants Reduces the Incidence of Intraventricular Hemorrhage and Late-Onset Sepsis: A Randomized, Controlled Trial. Judith S. Mercer, Betty R. Vohr, Margaret M. McGrath, James F. Padbury, Michael Wallach, William Oh, Pediatrics, April 2006, VOLUME 117 / ISSUE 4
 • Effect of timing of umbilical cord clamping and other strategies to influence placental transfusion at preterm birth on maternal and infant outcomes. Rabe H, Diaz‐Rossello JL, Duley L, Dowswell T. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD003248. DOI: 10.1002/14651858.CD003248.pub3.
 • Timing of umbilical cord clamping in term and preterm deliveries and infant and maternal outcomes: A systematic review of randomized controlled trials. Mathew J. Indian Pediatr.2011;48123-29.
 • McDonald SJ, et al. Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. Cochrane Database Syst Rev.. 2013;(7):CD004074.
 • Committee on Obstetric Practice. Committee opinion No.543: Timing of umbilical cord clamping after birth. Obstet Gynecol. 2012;120(6):1522-6. doi: 10.1097/01.AOG.0000423817.47165.48.
 • Andersson O, et al. Effects of delayed compared with early umbilical cord clamping on maternal postpartum hemorrhage and cord blood gas sampling: a randomized trial. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013;92(5):567-74.
 • Eichenbaum-Pikser G, Zasloff J. Delayed clamping of the umbilical cord: A review with implications for practice. J Midwifery Women’s Health. 2009;54(4):321-26.
 • Raju TN. Timing of umbilical cord clamping after birth for optimizing placental transfusion. Curr Opin Pediatr. 2013;25(2):180-87.
 • Kaempf JW, et al. Delayed umbilical cord clamping in premature neonates. Obstet Gynecol. 2012;120:325-330.
  Garofalo M, Abenhaim H. Early versus delayed cord clamping in term and preterm births: a review. J Obstet Gynaecol Can. 2012;34(6):525-31.
 • Jaleel R, et al. Timing of umbilical cord clamping and neonatal haematological status. J Pak Med Assoc. 2009;59(7):468-70.
  Strauss RG, et al. A randomized clinical trial comparing immediate versus delayed clamping of the umbilical cord in preterm infants: short-term clinical and laboratory endpoints. Transfusion. 2008;48(4):658-665.
 • Rabe H, et al. Effect of timing of umbilical cord clamping and other strategies to influence placental transfusion at preterm birth on maternal and infant outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 2012:8; CD003248.
 • Raju T, Singhal N. Optimal timing for clamping the umbilical cord after birth. Clin Perinatol. 2012;39(4):889-900.
  Mercer JS, et al. Seven-month developmental outcomes of very low birth Weight infants enrolled in a randomized controlled trial of delayed versus immediate cord clamping. J Perinatol. 2010;30(1):11-16.
 • Sommers R, et al. Hemodynamic effects of delayed cord clamping in premature infants. Pediatrics. 2012;129(3):2667-e672.
  Judith S. Mercer, Debra A. Erickson-Owens, Betty R. Vohr, Richard J. Tucker, Ashley B. Parker, William Oh, James F. Padbury. Effects of Placental Transfusion on Neonatal and 18 Month Outcomes in Preterm Infants: A Randomized Controlled Trial. The Journal of Pediatrics, 2015; DOI: 10.1016/j.jpeds.2015.09.068
 • The JAMA Network, 2015;169(7):631-638. Effect of Delayed Cord Clamping on Neurodevelopment at 4 Years of Age: A Randomized Clinical Trial

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

SORULARINIZ MI VAR?

Hasta bilgileri hiçbir kişi veya kurum
ile paylaşılmamaktadır.

GSM

0 535 878 37 37

FORMU DOLDURUN

Size ulaşabilmemiz için telefon numaranızı veya eposta adresinizi doğru yazdığınızdan emin olunuz

İLETİŞİM BİLGİLERİ

EGE PLAZA İş Merkezi, Mevlana Bulvarı (Konya yolu)
No: 182 / B Kat: 4 No: 15
Balgat / Çankaya / ANKARA

Tel & Fax :
0 ( 312 ) 286 95 21

GSM :
0 535 878 37 37

Anlaşmalı Kuruluşlar